EHBO - Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis

Health & Fitness

nl.rodekruis.android

Hulp nodig? Bel met de EHBO-app 112 en geef je locatie door aan de meldkamer. Of navigeer snel naar de dichtstbijzijnde AED-locatie of de dichtstbijzijnde EHBO-post. Help mee AEDs aanmelden en controleren Een automatische externe defibrillator (afgekort met AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. Iedere week krijgen 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans van een slachtoffer neemt toe als binnen 6 minuten wordt gestart met hartmassage en zo snel mogelijk de Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt gebruikt. Om ervoor te zorgen dat je in een noodsituatie zo snel mogelijk de dichtstbijzijnde AED kunt vinden streven we ernaar om alle AED apparaten in Nederland in kaart te brengen. Help je mee? Je kunt in de EHBO app eenvoudig AED apparaten aanmelden en eventuele wijzigingen aan ons doorgeven./div

Need help? Call the first aid app 112 and give your location by the central station. Or navigate quickly to the nearest AED location or the nearest first-aid station. Notification and monitoring help bring AEDs An automated external defibrillator (abbreviated to AED) is a portable device used to resuscitate a person. Every week get 300 people out of hospital cardiac arrest. The survival rate of victims increases if CPR is started and as soon as possible the Automated External Defibrillator (AED) is used within 6 minutes. To ensure that you are in an emergency situation as soon as possible to find the nearest AED we strive to bring all AED units in the Netherlands map. Help you? You can register simply AED devices in the first aid app and any changes to us.Alphabetical

Genres