ViVa

Swedish Maritime Administration

Weather

se.sjofartsverket.viva

ViVa, Sjöfartsverkets Vind & Vatten, visar vind- och vattenvärden från ett antal mätstationer runt Sveriges kuster samt i vissa sjöar. Alla mätvärden visas i realtid. Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Det ankommer på den som skall trafikera ett visst vattenområden att själv göra en bedömning av väder- och vattenförhållanden på platsen./div

ViVa, FMA Wind & Water, showing wind and water values ​​from a number of stations around the coasts of Sweden and in some lakes. All values ​​are displayed in real time. Maritime Administration is not responsible for all the information is correct. It is for the to be used on a certain water areas to self-assess the weather and water conditions at the site.vector
vector

Alphabetical

Genres