Nomp

Selessia AB

Education

se.nomp

Öva matte på Nomp.se. Få koll på matten, samla poäng, medaljer och ha kul Gratis för barn, toppen för lärare. Nomp är en reklamfri gratistjänst där du kan öva på matematik. Föräldrar och lärare kan använda premiumtjänsten Nomp Plus för att följa sina elevers utveckling. Vår vision är att skapa en tjänst där barn, lärare och föräldrar kan göra läxor till något roligt./div

Practice math on Nomp.se. Get track of the math, earn points, medals and have fun Free for children, great for teachers. Nomp is an ad-free service where you can practice math. Parents and teachers can use the premium service Nomp Plus to track their students development. Our vision is to create a service where children, teachers and parents can do homework into something fun.Alphabetical

Genres