Dalatrafik

Infospread Euro AB

Maps & Navigation

se.infospread.android.mobitime.r.dala

App för att söka och köpa resa med Dalatrafik. Appen innehåller: - Köp av mobilbiljett - Köpa Gruppbiljett - Reseplanerare med realtidsvisning - Hållplatstider med realtidsvisning - Tidtabeller som är nedladdningsbara - Information om aktuella trafikavvikelser - Boka anropsstyrd trafik I appen kan du köpa mobilbiljett för korta och långa resor i Dalarna upp till 14 dagar innan. Säker betalning görs med bankkort eller månadsfaktura. Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resealternativet mellan A och B. Hållplatstider visar information om avgående bussar från vald hållplats. Tidtabeller i appen ser ut precis som papperstidtabeller gjorde. Appen påminner dig om när giltighetstiden för en tidtabell håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt. Du kan även boka anropsstyrd trafik och köpa biljett för flera personer. Dalatrafik tillhandahåller också trafikinformation när du reser utanför Dalarna. Använd funktionen Res i annat län, så kan du söka och köpa resa i stora delar av Sverige - en app för 83% av Sverige. Appen bygger på mobilplattformen MobiTime®./div

App to search and purchase travel with Dalatrafik. The app includes: - Purchase of mobile ticket - Buying Group ticket - Trip Planner with real-time display - Stop times with real-time display - Timetables are downloadable - Information on current traffic anomalies - Book on-demand service In the app, you can buy mobile ticket for short and long trips in Dalarna up to 14 days before. Secure payment made by debit card or monthly invoice. Travel Planner helps you to find the best travel option between A and B. Stop Times shows information about outgoing buses from the selected stop. Timetables app looks just like paper timetables did. The app reminds you of the validity of a timetable is about to expire and updates automatically. You can also book an on-demand service, and buy ticket for several people. Dalatrafik also provides traffic information when traveling outside of Dalarna. Use the Res in another county, you can search and purchase travel in large parts of Sweden - an app for 83% of Sweden. The app is based on the mobile platform MobiTime®.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres