ICA Banken

ICA Banken AB

Finance

se.icabanken

I vår app kan du bland annat: - Logga in med Mobilt BankID, Mobildosa eller Säkerhetsdosa och bankkort. - Se snabbsaldo på ett utvalt konto utan att logga in. Fungerar även i Android Wear. - Göra snabböverföringar med drag-och-släpp-funktion mellan egna konton på kontoöversikten. - Betala enkelt pappersfakturor med OCR-scannern. Lägg till och hantera e-fakturamottagare. - Skaffa och hantera Mobilt BankID och Swish. - Aktivera Mobildosan som ger möjlighet till extra snabb inloggning och e-handel utan kort och säkerhetsdosa. - Se kontoöversikt, där du kan se dina reserverade belopp och kontohistorik. - Hantera dina kort och göra inställningar på var i världen ditt kort ska gå att använda. - Spärra ett borttappat kort eller beställa ett nytt kort om ditt nuvarande är trasigt. - Se, köpa och sälja fonder. - Se dina bolån och privatlån. - Se dina försäkringar. - Skicka säkra meddelanden till kundservice och få svar i appen. - Skriva ut e-fakturor och kvittenser. - Vi vill alltid bli bättre, ge oss feedback i vår Tyck till funktion under kundservice i menyn./div

In our app, you can include: - Login with Mobile BankID, mobile box or security box and bank cards. - See Quick balance of a selected account without logging in. Also works in Android Wear. - Make quick transfers with drag-and-drop functionality between their own accounts on the account statement. - Pay easy paper invoices with OCR scanner. Add and manage e-invoice recipients. - Obtain and manage Mobile BankID and Swish. - Enable Mobile box that allows for extra fast login and e-commerce without cards and security token. - View account summary, which you can see your reserved amounts and account history. - Manage your cards and make settings on where in the world your cards should be used. - Blocking a lost card or order a new card if your current one is broken. - See, buy and sell mutual funds. - See your mortgages and personal loans. - Make sure your insurance. - Send secure messages to customer service and receive a reply in the app. - Printing e-invoices and receipts. - We always want to get better, give us your feedback in our Enjoy the feature for customer service in the menu.idle heroes

Alphabetical

Genres