VGZ Mindfulness coach

Coöperatie VGZ

Medical

nl.vgz.mindfulness

Wil je meer in het hier en nu leven? Beter omgaan met stress? Zelfbewuster worden? Oftewel: Mindful zijn? De gratis VGZ Mindfulness coach helpt je hierbij. Ook als je niet bij VGZ verzekerd bent. - Volg het programma van 5 weken - Of kies zelf een van de ingesproken oefeningen - Oefen zoveel je wilt en waar je maar wilt - Koppel de oefeningen eenvoudig aan je agenda Vragen, opmerkingen of bugs? Stuur een e-mail naar mindfulness@vgz.nl. Vertel je mening over deze app in de Google Play. Zo kunnen we samen zorgen voor betere zorg. Zorgverzekeraar VGZ. Voor goede zorg, zorg je samen./div

Do you want more in the here and now? How to cope with stress? Be self-conscious way? Or: Mindful be? The free VGZ Mindfulness coach will help you with this. Even if you are not insured by VGZ. - Follow the 5 week program - Or choose one of the voice exercises - Practice as much as you want and where you want - Disconnect the simple exercises to your calendar Questions, comments or bugs? Send an e-mail to mindfulness@vgz.nl. Tell your opinion about this app in the Google Play. So we can provide better care together. Health insurer VGZ. For proper care, your care together.



vector
vector

Alphabetical

Genres