De Telegraaf nieuws sport entertainment financieel

TMG Landelijke Media B.V.

News & Magazines

nl.telegraaf

Download nu de gratis nieuwsapp van De Telegraaf en krijg altijd en overal toegang tot het spraakmakende en laatste nieuws van De Telegraaf. Met deze app mis je niets. Of het gaat om nieuws uit binnen- en buitenland, sportnieuws, entertainment of financieel, De Telegraaf houdt je op de hoogte • Makkelijk swipen en tappen tussen secties, artikelen en fotos. • Bewaar artikelen om later te lezen in Mijn leeslijst. De artikelen zijn dan ook te lezen op onze site. • Volg al je favoriete onderwerpen door ze toe te voegen aan Mijn nieuws. De onderwerpen zijn dan ook te lezen op onze site. • Reageer op artikelen en lees reacties. • Klik op fotos om ze fullscreen te bekijken. En je kunt nog inzoomen ook • Deel artikelen via Facebook, Twitter, WhatsApp en mail. • Lees gerelateerde artikelen. • Pas de lettergrootte van artikelen aan via het A-icoontje rechtsboven in een artikel. De app is gratis beschikbaar. In de app vind je ook Extra artikelen. Deze artikelen bieden het beste van De Telegraaf en opinie van onze bekende columnisten. In de app zijn de Extra artikelen herkenbaar aan het gele label Extra. De Extra artikelen zijn toegankelijk voor abonnees met een combi en een digitaal abonnement op De Telegraaf. Abonnees met een print abonnement kunnen hun abonnement uitbreiden tot een combi abonnement met toegang tot de digitale producten. Ter kennismaking zijn de Extra artikelen nu tijdelijk gratis toegankelijk door een account aan te maken. We hopen dat je veel plezier beleeft aan de app. Voor vragen en feedback kun je mailen maar apps@telegraaf.nl. © 2018 TMG Landelijke Media B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden: https://www.tmg.nl/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden Privacy: https://www.tmg.nl/privacy Cookies: https://tmgonlinemedia.nl/gegevensverwerkinginapps/telegraaf.nl De app maakt gebruik van de volgende permissies: Locatie: Wordt door de app gebruikt voor nauwkeurige weersvoorspelling (binnenkort in de app), lokaal nieuws, evenementen en plaatsgebonden advertenties. Informatie over apparaat-ID en oproep: Om advertenties juist te kunnen tonen, gebruikt de app het apparaat-ID. Dit is het unieke nummer van het toestel. Op die manier is het mogelijk om een advertentie niet te vaak te tonen op één toestel. De app maakt nadrukkelijk geen gebruik van de Telefoonstatus om bijvoorbeeld telefoonnummers te achterhalen. Fotos/media/bestanden: De app gebruikt uw USB-opslag om tijdelijk gegevens zoals fotos en afbeeldingen op te slaan. Op die manier hoeft de app niet steeds opnieuw die fotos en afbeeldingen te downloaden. Dit zorgt voor een snellere app. Apparaat- en appgeschiedenis: Wordt door de app gebruikt om te bepalen wanneer welke page wordt getoond. Zo weet de app bijvoorbeeld welke page getoond moet worden als een gebruiker de app verlaat om bijvoorbeeld te bellen en vervolgens weer terugkomt in de app. Bluetooth-verbindingsgegevens: Wordt door de app gebruikt om verbinding te maken met bluetooth devices zoals bijvoorbeeld beacons. Beacons zijn kleine zendertjes die ingezet worden bij steeds meer winkels, stations, vliegvelden en evenementen. De app gebruikt het contact met de beacons voor het tonen van nieuws, informatie, advertenties en aanbiedingen met betrekking tot die locaties. Om hiervan gebruik te maken moet bluetooth aanstaan. Je kunt bluetooth natuurlijk altijd weer uitzetten op je device./div

Download the free news app of De Telegraaf and get anytime, anywhere access to the high-profile and news of De Telegraaf. With this app you miss nothing. Whether its news from home and abroad, sports, entertainment and finance, De Telegraaf keep you informed • Easy swiping and tapping between sections, articles and photos. • Save articles to read later in My Reading List. The articles are also available on our website. • Follow all of your favorite topics by adding them to My News. The subjects are also published on our site. • Comment on articles and read responses. • Click on photos to view them full screen. And you can still zoom in too • Share articles via Facebook, Twitter, WhatsApp and mail. • Read related articles. • Adjust the font of items via the A icon in the upper right article. The app is available for free. In the app you can also find additional items. These products offer the best of De Telegraaf and opinion of our well-known columnists. In the app, the extra items recognizable by the yellow label Extra. The extra items are accessible to subscribers with a microwave and a digital subscription to The Guardian. Subscribers with a print subscription can extend their subscription to a combined subscription to access the digital products. To introduce to make the extra items for a limited time free of charge by an account. We hope you enjoy using the app. For questions and feedback, please mail but apps@telegraaf.nl. © 2018 TMG Rural Media BV, Amsterdam. All rights reserved. Terms of Use: https://www.tmg.nl/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden Privacy: https://www.tmg.nl/privacy Cookies: https://tmgonlinemedia.nl/gegevensverwerkinginapps/telegraaf.nl The app uses the following permissions: Location: Is used by the app for accurate forecasts (soon in the app), local news, events and place ads. Information Device ID and call: For ads to show properly, the app uses the device ID. This is the unique number of the device. In this way it is possible to display an advertisement too often in a single device. The app does not explicitly use the Phone Status for example, to identify phone numbers. Photos / media / files: The app uses your USB storage for temporary data such as pictures and store pictures. In this way, the app does not always re-download those photos and images. This allows for faster app. Device & app history: It is used by the application to determine when and which page is displayed. So the app knows which page to be displayed for example if a user leaves the app to call instance and then comes back into the app. Bluetooth connectivity: Is used by the app to connect to Bluetooth devices such as beacons. Beacons are small transmitters that are used in more and more stores, railway stations, airports and events. The app uses the contact with the beacons for displaying news, information, advertisements and promotions related to those sites. In order to use it must be on bluetooth. You can always turn off Bluetooth on your device again.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres