De Tijd

Mediafin

News & Magazines

mobi.inthepocket.mediafin.detijd

Deze app bundelt het beste van De Tijd: het nieuws heet van de naald, de allerlaatste koersinformatie en de meest recente stand van persoonlijke portefeuille of selectie, alles in één handige gratis app. Onder ‘Nieuws bent u onmiddellijk mee met de actualiteit. U vindt er de meest recente betalende artikels. Deze zijn verrijkt met fotosliders, video, citaten en andere multimedia. Artikels kunnen gedeeld worden op sociale media. Onder de tab Krant leest u alle artikels uit de krant op een overzichtelijke manier. De sectie ‘Markten biedt u de laatste update vanop de markten in een handige en overzichtelijke dagelijkse live blog. U vindt er ook de meest recente koersinformatie over verschillende aandelenbeurzen en andere markten. ‘Mijn Tijd tot slot is uw persoonlijke zone. U volgt er uw portefeuille op de voet. U vindt er bovendien uw selectie van van favoriete aandelen. U kan met één klik bovenaan een artikel aandelen aan uw selectie toevoegen. Ook krijgt u in deze sectie een overzicht van het nieuws over uw favoriete aandelen./div

This app combines the best of Time: news hot off the press, the latest price information, and the latest state of personal portfolio or selection, all in one convenient free app. Under News you are immediately swept into actuality. You will find the latest paying articles. These are enriched with fotosliders, videos, quotes and other multimedia. Articles can be shared on social media. Under the tab Newspaper read all articles from the newspaper in an orderly manner. The Markets section offers you the latest update from the markets in a handy and convenient daily live blog. You can also find the latest share price information on various stock exchanges and other markets. My Time finally, is your personal area. You will follow your portfolio closely. Moreover, you will find your selection of favorite stocks. You can add to your selection with a single click at the top of an article shares. You will also receive in this section a summary of the news about your favorite stocks.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres