Magazíny Dotyk

Tablet Media, a. s.

News & Magazines

cz.triobo.reader.android.dotyk

Magazíny z tabletového vydavatelství Tablet Media, které jsou ke stažení zdarma do vašich tabletů a smartphonů. 1. Publicistický týdeník Dotyk – první čistě tabletový týdeník v ČR a celé Evropě, který nabízí chytré čtení pro chytré lidi v oblastech, jako je politika, technologie, věda, historie. Odhaluje nové trendy, analyzuje, dává informace do souvislostí. Stáhněte si nové číslo zdarma vždy každý pátek. 2. Byznysový týdeník Dotyk Byznys, který se věnuje tomu nejdůležitějšímu, co se událo v ekonomice a v byznysu po celém světě. Stáhněte si nové číslo zdarma každé pondělí. 3. Lifestylové měsíčníky: Dotyk STYL ROYAL – magazín nejen o moderní aristokracii + Dotyk STYL BYDLENÍ – magazín o nových trendech v bydlení, architektuře, designu a hi-tech domácnosti./div

Magazines on tablet publishing Tablet Media, which you can download for free to your tablets and smartphones. 1. Topical weekly Touch - the first pure tablet weekly in the Czech Republic and throughout Europe, offering clever reading of smart people in areas such as politics, technology, science, history. Reveals new trends, analyzes, provides information in context. Download the new issue always free every Friday. 2nd Business weekly Touch Business, which focuses on the most important things that happened in the economy and in the business worldwide. Download the new number for free every Monday. 3rd Lifestyle monthlies: Touch ROYAL STYLE - magazine not only about modern aristocracy + Touch style of living - the magazine on new trends in housing, architecture, design and hi-tech home.minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres