O2 TV

O2 Czech Republic a.s.

Entertainment

cz.o2.o2tv

V televizním programu už se neztratíte. Díky novému revolučnímu menu, které už úspěšně funguje v set-top-boxu a webu O2 TV, najdete pořady a filmy, na které máte zrovna chuť a náladu. Co je nového: · Sjednocené podoby mobilní aplikace s webovým a televizním rozhraním. · Přehledná úvodní stránka s přehrávačem a seznamy doporučených pořadů. · Řazení pořadů, filmů a seriálů podle žánrů. · Jednoduché vyhledávání v pořadech. · Na cokoli se můžete podívat až 7 dní zpětně. · Ve sledování rozkoukaného pořadu můžete pokračovat tam, kde jste naposledy skončili. · Rychlejší přehrávač s vylepšeným ovládáním a moderním vzhledem. · Nová řádková verze televizního programu. · Více než 1000 filmů ve Videotéce Aplikaci nadále vylepšujeme a ladíme, a to i na základě vašich připomínek. Chyby v aplikaci a nápady na její vylepšení můžete nahlásit zatřesením telefonu./div

In the television program, you will not get lost. With the new revolutionary menu, which already operates successfully in the set-top box and O2 TV website, youll find shows and movies that you just taste and mood. Whats new: · Unified form of mobile applications with the Web and TV interface. · Transparent homepage Player and lists of recommended programs. · Sorting programs, movies and series by genre. · A simple search in programs. · Anything you can look up to 7 days back. · In rozkoukaného monitoring program, you can continue where you left off. · Faster player with improved handling and a modern look. · The new line version of the television program. · More than 1,000 movies in Video on Demand The application continues to refine and fine tune, even based on your comments. Errors in and ideas for the improvements you can shake the phone to report.okey

Alphabetical

Genres