George Go Česká spořitelna

Česká spořitelna, a.s.

Finance

cz.csas.georgego

Buďte mezi prvními. Vyzkoušejte a dejte prosím vědět, co se Vám líbí nebo co v aplikaci postrádáte. Začínáme s nejpoužívanějšími funkčnostmi, další budeme postupně přidávat. Díky ​Dovolte, abych se představil. Jsem George. Jsem Váš průvodce, který Vám pomůže ovládnout Vaše finance. Abyste mne měli vždy po ruce, mám pro Vás pomocníka – aplikaci George Go. Přehledně Vám ukáže, co se děje na Vašich účtech. Až budete hledat, jestli jste zaplatili třeba nájem, snadno to pro Vás dohledá. Jednoduše zaplaťte, na pár dotyků. Nastavujte si limity na placení kartou podle toho, jakou máte zrovna chuť utrácet. Zablokujte si okamžitě svoji platební kartu, třeba když ji ztratíte. Že ztracená karta nebyla ztracená, ale jen se Vám schovala? Nevadí, zase si ji můžete odblokovat. To jen pro začátek, postupně pro Vás budu přidávat další a další vychytávky. Dost povídání, seznamte se, prosím. Váš George/div

Be among the first. Try and let me know what you like or what you lack in. Getting Started with leading functionality, we will gradually add more. Thanks Let me introduce myself. Im George. I am your guide who will help you to control your finances. To me, you always have on hand, I help you - George Go application. Clearly shows you whats happening on your accounts. When you are looking for, if you paid the rent should be easy for you to sight. Just pay for a couple of touches. Adjust the limits on payment cards, depending on what youre spending appetite. Block immediately your credit card, even if you lose it. That the lost card has not been lost, but you hide? Never mind, again you can unblock it. Thats just for starters, youll gradually add more and more gadgets. Enough talk, meet, please. your Georgegardenscapes
gardenscapes
gardenscapes
guess the logo ultimate quiz
guild of heroes fantasy
guns of glory

Alphabetical

Genres