Ordtjusaren

WePlay Word Games

Word

com.wordgame.puzzle.flat.sv

Ordtjusaren är ett av de mest beroendeframkallande ordletarspelen, med superb grafik och design som medger god interaktion. Det är det bästa sättet att fördriva tid, lätt att spela och hjälper dig att träna hjärnan samt att lära dig fler nya ord. Ta en paus från arbetet vederkvicka hjärnan i Ordtjusaren Du kommer att älska det Ordspel som spelas på ett nytt sätt Dra enkelt samman bokstäver för att bilda ord, lätt att begripa och kul att spela. Du kan blanda bokstäverna för att ändra ordningen på dem. Hittar du fler ord får du fler mynt som du kan använda på senare nivåer, för att få ledtrådar när du har fastnat. Över 2000 nivåer för dig att spela Fler än 2000 nivåer för dig att spela, som är lätta i början och sedan successivt blir svårare. Det kommer att vara utmanande för dig men tillräckligt intressant för att du ska fortsätta spela. Vi kommer att uppdatera nivåerna då och då för att du ska få överraskningar med jämna mellanrum. Väldesignade gränssnitt och vacker grafik Våra gränssnitt är intuitiva och lätta att begripa. Vi erbjuder dig många block av bokstäver och bakgrunder att välja mellan, så att du aldrig får tråkigt. Vi kommer att uppdatera dem efterhand så att du alltid har något att se fram emot. Bästa sättet att koppla av och träna hjärnan Ordtjusaren kan hjälpa dig att träna sinnet och förbättra minnesförmågan när du måste göra ditt bästa för att hitta många ord med givna bokstäver. Ibland är svaret uppenbart, men du kan bara inte hitta ordet, och då är spelet som allra mest intressant. Spelet erbjuder: • Superb grafik och väldesignade gränssnitt. • Ordspel som spelas på ett nytt sätt: koppla bara samman bokstäverna för att bilda ord. • Över 2000 nivåer för dig att spela, med ökande svårighetsgrad. • Över 10 vackra teman att välja mellan. • Daglig utmaning med chans till extra bonus och mer kul. • Hitta så många ord du kan och få mer bonus i form av extra ord. • Tryck på Blanda -knappen för att ändra bokstavsordningen • Tryck på Tips -knappen för att få ledtrådar • Du kan spela det varsomhelst och när du vill, även utan att ansluta till nätverket. • Helt gratis för alla spelare. • Perfekt även för barn för att förbättra deras stavning. Kontakt Ta gärna kontakt med oss, all feedback till a href="mailto:support@wordgame.freshdesk.com"support@wordgame.freshdesk.com välkomnas. Tack för ditt stöd och din kärlek till Ordtjusaren./div

Ordtjusaren is one of the most addictive ordletarspelen, with superb graphics and design that allows good interaction. It is the best way to pass the time, easy to play and help you train the brain and to learn more new words. Take a break from work to refresh the brain in Ordtjusaren Youre going to love it   Word Games played on a new way Draw simple letters to form words, easy to understand and fun to play. You can mix the letters to rearrange them. Do more words, you get more coins that you can use in later levels to get hints when you are stuck.   More than 2000 levels for you to play More than 2000 levels for you to play, that are easy in the beginning and then gradually becomes more difficult. It will be challenging for you but interesting enough for you to continue playing. We will update the levels now and then youll get surprises at regular intervals.   Well-designed interface and beautiful graphics Our interface is intuitive and easy to understand. We offer you many blocks of characters and backgrounds to choose from, so you never get bored. We will update them later, so you always have something to look forward to.   Best way to relax and train the brain Ordtjusaren can help you train the mind and improve memory capacity when you have to do your best to find many words with the given letters. Sometimes the answer is obvious, but you just can not find the word, and then the game is most interesting.     The game offers : • Superb graphics and well-designed interface. • Word games are played in a different way: just plug together letters to form words. • More than 2000 levels for you to play with increasing difficulty. • Over 10 beautiful themes to choose from. • Daily Challenge with a chance of additional bonus and more fun. • Find as many words as you can and get more bonuses in the form of extra words. • Press the Shuffle button to change the letter order • Press the Hint button to get clues • You can play it anywhere and anytime, even without connecting to the network. • Completely free for all players. • Also ideal for children to improve their spelling.     Contact Please contact us any feedback at a href="mailto:support@wordgame.freshdesk.com" support@wordgame.freshdesk.com welcomed.   Thank you for your support and your love for Ordtjusaren .okey

Alphabetical

Genres