Ord Kryds

WePlay Word Games

Word

com.wordgame.puzzle.board.da

Er du træt af de gammeldags brugergrænseflader i ordlege? Har du lyst til at opleve en ordleg på en helt ny måde? ★★★ Nu kan du downloade Ord Kryds og spille GRATIS på BRÆT ★★★   Ord Kryds er en kreativ ordleg som udfordrer din hjerne. Spillet har alt hvad en ordleg skal have og er fuldstændigt VANEDANNENDE & UNDERHOLDENDE.   ➤ Nyt & Friskt Look: Hvis du kan lide at spille brætspil og puslespil, vil du elske den rene og friske BRÆT-GRÆNSEFLADE ved første øjekast.   ➤ Praktisk & Nemt at Spille: Du kan let swipe bogstaverne for at danne et specifikt skjult ord. Det er nemt at spille og sjovt at mestre for alle.  ➤ Overraskende Bonus: Log ind hver dag og få daglig bonus. Optjen mønter når du har fundet de Ekstra Ord, som ikke findes på brættet. ➤ Over 3.000 Spændende Udfordringer: Det er nemt i begyndelsen og bliver hurtigt udfordrende. Test hvor mange ord du kender. Flere baner er på vej. ➤ 100% Vanedannende Ordleg: Du vil aldrig opleve et kedeligt øjeblik Spil dette krydsordsspil én gang og du vil ikke kunne lægge det fra dig   ☆ HVORDAN MAN SPILLER ☆ - Swipe bogstaverne, sæt dem i række og fyld de blanke felter lodret og vandret på brættet - Tryk på knappen “Bland” for at ændre rækkefølgen af bogstaver - Tryk på knappen “Tips” for at få hjælp ★ FUNKTIONER ★ • Flot & Rent BRÆT til dig (Følg med for personliggjorte designs) • Find ekstra ord for at indsamle mønter • 3000+ BANER som du kan spille • GRATIS at få Daglig Bonus mønter • Passende for både børn og voksne til at træne ordsøgningsevner • Ingen netværksforbindelse påkrævet og du kan nyde ordsøgning når som helst • Enkelt og nemt at spille, udfordrende gameplay • Helt GRATIS for alle spillere   DOWNLOAD nu, træn din hjerne og bliv en ægte mester i ordleg på BRÆT ★ KONTAKT ★ a href="mailto:support@boardgame.freshdesk.com"support@boardgame.freshdesk.com

Are you tired of the old-style user interfaces in word games? Do you want to experience a word game in a whole new way? ★★★ Now you can download Words Cross and play for FREE on BOARD ★★★ Word Cross is a creative word game that challenges your brain. The game has everything what a word game should have and is completely ADDICTIVE & ENTERTAINING. ➤ New & Fresh Look: If you like to play board games and puzzles, youll love the clean and fresh BOARD INTERFACE at first glance. ➤ Practical & Easy to Play: You can easily swipe the letters to form a specific hidden words. It is easy to play and fun to master for all. ➤ Surprisingly Bonus: Log in every day and get a daily bonus. Earn coins when you have found the extra words that do not exist on the board. ➤ Over 3,000 Exciting Challenges: It is easy in the beginning and quickly becomes challenging. Test how many words you know. Multiple lanes are on the way. ➤ 100% addictive word game: You will never experience a dull moment Play this crossword game once and you will not be able to put it from you ☆ HOW TO PLAY ☆ - Swipe letters, put them in number and fill in the blanks vertically and horizontally on the board - Press the Mix to change the order of letters - Press the Tips for help ★ FEATURES ★ • Beautiful & Clean BOARD you (Follow for personalized designs) • Find additional word to collect coins • 3000+ LANES that you can play • FREE to Daily Bonus coins • Suitable for both children and adults to train word search capabilities • No network connection required and you can enjoy word search anytime • Simple and easy to play, challenging gameplay • Completely FREE to all players DOWNLOAD now, work out your brain and become a true master of word play on BOARD ★ CONTACT ★ a href="mailto:support@boardgame.freshdesk.com" support@boardgame.freshdesk.com <okey

Alphabetical

Genres