Vua Cờ Thế - Co Tuong

Vitamil

Board

com.vitamil.cothe

Cờ thế là hình thức chơi cờ tướng ban đầu đã có sẵn các thế cờ, quân cờ đang ở các vị trí giống như một ván cờ tướng dang dở, mức độ thế cờ từ dễ đến khó và người chơi phải thắng được sau một số nước đi được yêu cầu từ trước. Cờ thế hay được thấy ở các lễ hội dân gian, có nhiều chiến lược, chiến thuật, nhiều thế đánh độc đáo, phức tạp. Và khi đánh cờ, người chơi rất sáng tạo, tập trung tư duy nghĩ ra nhiều thế đánh mới. Game Vua Cờ Thế với những thế cờ hay, từ dễ đến khó, được chúng tôi tập hợp lại và cho ra đời ứng dụng Cờ Thế. Giúp mọi người giải trí, luyện tập chơi cờ tướng. Ưng dụng được thiết kế đơn giản dễ sử dụng.Với các tính năng: Cờ Thế: Luyện tập với những thế cờ hay. Bày trận: Luyện tập bày những thế trận hay, mà bạn có thể tự sáng tạo ra Thế cờ Chơi với máy: Luyện tập chơi cờ với máy. Đặc biệt Vua Cờ Thế có thể chơi mà không cần kết nối mạng, và hoàn toàn offline. Chúc các bạn chơi game cờ thế vui vẻ./div

May be the form of chess initially available on the world chess, checkers are in the same position as a game of chess unfinished, the level of the tables from easy to difficult and the player must win back some moves are required in advance. Or may be found in the folk festivals, there are many strategies and tactics, so much unique type, complexity. And as chess, players are very creative, focused thinking that devised many new beat.   Game Kings body with the flag or, from easy to difficult, are we regrouped and launched applications can. Help people entertainment, chess practice. The app is designed to be simple easy to dung.Voi features: Body: Exercise with flags or so. Presents Battle: Train presented the ball, or, you can self-created World flags Play with machine: Practice chess with the computer. Special king may be able to play without a network connection, and completely offline. Wish you can have fun playing games.vector
vector

Alphabetical

Genres