POPS Kids TV - Video cho bé

POPS Worldwide

Entertainment

com.popsworldwide.popskids

AN TOÀN CHO BÉ, BA MẸ YÊN TÂM POPS Kids TV, ứng dụng xem video dành riêng cho trẻ em, mang đến những nội dụng giải trí và giao dục hàng đầu được chọn lọc kĩ lưỡng và các tính năng quản lý đơn giản dành cho ba mẹ. Hơn 10.000 video và hơn 50 chương trình thiếu nhi hấp dẫn luôn được cập nhật có chọn lọc hàng ngày: - Cùng hát ca các bài hát thiếu nhi quen thuộc với các bạn nhỏ Mầm Chồi Lá. - Vừa chơi vừa học với các chương trình giáo dục đến từ English Club TV, Looi The Cat, POPS Kids Lesson… - Gặp lại hàng loạt những nhân vật hoạt hình trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Doraemon, Pokémon, Ben 10… Những tính năng chính: - Khóa Trẻ Em: Giúp thiết lập mật khẩu dành riêng cho bố mẹ quản lý ứng dụng. - Hẹn Giờ: Quản lý tốt hơn thời gian trẻ xem video theo thời gian xem và ngày xem trong tuần. - Lịch Sử: Quản lý những nội dung mà trẻ đã xem. - Yêu Thích: Lưu lại các video mà trẻ yêu thích./div

SAFETY FOR BABY, mothers PEACE OF MIND   POPS Kids TV, video software applications dedicated to children, bringing entertainment content and leading educational been carefully selected and simple management features for parents.  Over 10,000 videos and more than 50 attractive childrens programs are updated daily selective: - Lets sing the songs the children are familiar with the little sprouts you play is. - have fun while learning with educational programs from English Club TV, Looi The Cat, POPS Kids Lesson ... - Ill see a series of cartoon character in the popular animated film like Doraemon, Pokemon, Ben 10 ...   The main features: - Lock Child: Help set the password for parental management application. - timer: To better manage the time children watch video on watch time and day of the week view. - History: Manage the content they watched. - Favorites: Save your favorite videos in which young.Panda Pop

Alphabetical

Genres