FCBQ

Federacio Catalana de Basquetbol

Sports

com.free.basquetcat

Gaudeix del Bàsquet Català amb laplicació oficial FCBQ. Tota la informació, calendaris, resultats, classificacions, notícies i molt més està ara en el teu mòbil. El bàsquet, el vius, el sents Els usuaris podran marcar els clubs, els equips o les competicions preferides destacant-los de la resta; rebent notificacions amb els resultats que es produeixin durant el cap de setmana tan aviat com es disposi dells, oficialment; i poder consultar les classificacions de cada grup i jornada. Amb aquesta aplicació es podrà consultar els calendaris, horaris i partits; consultar les notícies del Bàsquet Català, dividides per categories i classificant-les personalment com a favorites en el vostre dispositiu; escollir quines són les vostres preferències informatives i un llarg etcètera. APP FCBQ Premium: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basquetcat/div

Enjoy the Catalan Basketball official application FCBQ. All information, calendars, results, rankings, news and much more is now on your mobile. Basketball, live, hear it Users can dial clubs, teams or favorite competitions highlighting them from the rest; receiving notifications with the results that may occur during the weekend as soon as they become available, officially; and to find the rankings of each group and day. With this application you can view the calendars, schedules and parties; consult the Catalan Basketball News, divided into categories and sorting them personally as favorites on your device; choose what information your preferences and so on. APP FCBQ Premium https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basquetcatfive nights at freddys 2
five nights at freddys 4
flippy knife

Alphabetical

Genres