M-CHAT-R/F ™️

The youngest Brother

Parenting

com.eubova.mchat

M-CHAT-R/F ™️ Модифициран чеклист за оценка на аутизма в ранното детство, ревизирана версия с проследяващо интервю © 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton Превод на български език: Севджихан Еюбова, Neda Lozanov, Стела Железова (2016) M-CHAT-R/F ™️ представлява безплатен скрининг инструмент за оценка на риска от разстройства на аутистичния спектър. Разстройствата от аутистичния спектър са невроразвитийни нарушения, характеризиращи се с дефицити в социалната комуникация и ограничени и повтарящи се поведения, с начало ранното детство. M-CHAT-R/F ™️ е предназначен за деца от 16 до 30 месечна възраст и е базиран на сведение от родителите./div

M-CHAT-R / F ™ ️ Modified Checklist for evaluation of autism in early childhood, a revised version tracking interview © 2009 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton Bulgarian translation: Sevdzhihan Eyubova, Neda Lozanov, Stella Zhelezova (2016) M-CHAT-R / F ™ ️ represents free screening tool for assessing the risk of disorders of the autistic spectrum. Autism Spectrum Disorders are nevrorazvitiyni disorder characterized by deficits in social communication and restricted and repetitive behaviors, beginning at infancy. M-CHAT-R / F ™ ️ is designed for children from 16 to 30 months and is based on information from parents.minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres