de Volkskrant Krant

De Persgroep Publishing

News & Magazines

be.persgroep.red.mobile.android.vkn

de Volkskrant digitale krant Lees nu de Volkskrant, de gezaghebbende kwaliteitskrant die elke dag bovenop het nieuws zit met scherpe reportages, diepgaande interviews en indrukwekkende fotografie; een gids door de wereld en door Nederland, maar met oog voor de vrolijke kanten van het leven. * U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kan inzoomen op paginas, artikels en beelden. * U kiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. * Uw digitale krant staat elke ochtend klaar dankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van de afgelopen week teruglezen. * U kunt de krant eerst downloaden en later offline lezen. Handig voor onderweg of op vakantie. Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens de kantooruren). Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uw Google Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99 of een weekendkrant voor €2,99./div

The digital newspaper Volkskrant Now read the Times, the authoritative newspaper of sitting every day on top of the news with sharp reports, in-depth interviews and stunning photography; a guide through the world and the Netherlands, but with an eye for the gay side of life. * You choose yourself how you want to read the Volkskrant: if it is the printed newspaper, or a product in a simple text and image version. You can zoom in on pages, articles and images. * You choose yourself how you read, the layout of the printed newspaper, or an article in a simple text and image version. Your digital newspaper is thanks to automatically download every morning ready. * Newspaper missed? No problem. You can always read the papers last week. * You can first download the newspaper and later reading offline. Convenient for travel or vacation. Those who subscribed to the Volkskrant (hard copy or digital newspaper), read with this app free newspaper. Do not know how to sign in or have forgotten your login details, please contact our reader service: +31 88 056 15 61 (during office hours). If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspaper via your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a day for € 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.dc unchained
dragon city
dragon city
dragon city
dragon city

Alphabetical

Genres