AD digitale krant

De Persgroep Publishing

News & Magazines

be.persgroep.red.mobile.android.adn

Lees nu het AD op uw tablet of smartphone. * Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andere edities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard. * Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op paginas, artikels en beelden. * Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatisch downloaden. * Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van de voorbije week downloaden. * Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen. Wie geabonneerd is op het AD (papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren). Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen via je Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99€ of een weekendkrant voor 1,99€./div

Now read the AD on your tablet or smartphone. * You read the newspaper in your own region or choose from other editions. You chose edition is saved automatically. * You choose yourself how you want to read the AD if it is the printed newspaper, or a product in a simple text and image version. You can zoom in on pages, articles and images. * Your digital newspaper is always ready with the download automatically. * Newspaper missed? No problem. You can always download the papers of the past week. * You can first download the newspaper and later reading offline. Who has subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), read with this app free newspaper. Do not know how to log in if you have forgotten your login details, you can contact our reader service: +31 88 050 50 50 (during office hours). If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspaper via your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a day for € 0.99 or a weekend newspaper for 1.99 €.a girl adrift
adventure capitalist
altos adventure
angry bird
angry birds
angry birds
angry birds pc
angry birds rio
angry birds rio
angry birds star wars
angry birds star wars
archery king
archery master 3d
army men strike
avakin life 3d virtual world

Alphabetical

Genres