Novi Milioner Serbia (Srbija)

AZMobileGames

Trivia

az.ustad.serbian

Novi Milioner donosi vam šansu da provedete svoje vreme igrajući vrlo uzbuljivu igru. Postoji rangiranje na osnovu lokacije, grada, kao i rangiranje sa vašim prijateljima. Ako želite napredni sistem rangiranja, uživaćete u ovoj igri. Ova igra vam nudi: – Napredan sistem rangiranja – Ugrađene opcije za pomoć – Integraciju sa Fejsbukom za praćenje rezultata vaših prijatelja – Rangiranje na osnovu lokacije – Videćete rang listu sa igračima iz svog okruženja. Odabrana lokacija može biti vaša kuća, kancelarija, škola u koju idete ili u koju ste išli/div

New Millionaire brings you the chance to spend your time playing the game very uzbuljivu. There is a ranking based on the location of the city, as well as the ranking with your friends. If you want an advanced ranking system, youll enjoy this game. This game offers you: - Advanced rating system - Built-in help options - Integration with Facebook to track the results of your friends - Ranking based on location - You will see a ranking list with players from their surroundings. The selected location can be your home, office, school where you go or where youre goingAlphabetical

Genres