Yeni Söz Oyunu - Azərbaycan dilində

AZMGames

Word

az.ustad.kelime_az

Yeni Soz Oyunu - Həm əyləncə üçün, həm də yeni məlumatlar öyrənmək üçün hazırlanıb. Oyunda 1000-ə yaxın çox maraqlı y əyləncəli suallar var, həm də xüsusi reytinq sistemi ilə kimin daha bilikli truco görə bilərsiniz. / div &gt;<div jsname="Igi1ac" style="display:none;">Nuevo juego de palabras - tanto para la diversión, pero también preparados para aprender nueva información. El juego es muy interesantes y entretenidas preguntas sobre 1000, pero también uno del más conocedor se puede ver el sistema de calificación.</div>Alphabetical

Genres